Dày lừa so với lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Dày lừa so với lớn, Khánh Phương vừa nghe được câu nói bên ngoài kia cả gương mặt liền tái mét đứng bật dậy.