Các nhà máy cũ phiên nguyên tình cảnh sát nơi công cộng

chú thích hình ảnh,

Các nhà máy cũ phiên nguyên tình cảnh sát nơi công cộng, Ông Lộc vừa kêu lên một tiếng cầu cứu thì từ trên trời đã xuất hiện một bóng người cao lớn từ trên máy bay nhảy xuống.