Da đen,

chú thích hình ảnh,

Da đen,, Đừng nói với em anh và chủ tịch… À không, anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi mà.