Ả rập

chú thích hình ảnh,

Ả rập, Ông nẩy lên rất thốn nhưng lại phê đến tan chảy khiến cơn cực khoái trong Nhi dâng cao vời vợi.