Lớn Ngực Tín Vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Ngực Tín Vớ, Tiếng gào thét ập tới, vô số vũ khí từ trên đổ xuống đầu Khánh Phương như thác đổ.