Chân teacher2

chú thích hình ảnh,

Chân teacher2, Bởi vì trước đó đã diễn tập qua một lần, khi Thẩm Hạo nói ra những lời như vậy, người đàn ông trung niên lập tức hung hăng đẩy hắn một phen.