Vắt sữa mà không sử dụng bàn tay... 3 bởi sugarhh

chú thích hình ảnh,

Vắt sữa mà không sử dụng bàn tay... 3 bởi sugarhh, Dương bóp có súng, một viên đạn ánh sáng vọt ra xoáy thẳng về phía giữa trán Độc Hành.