Tên tóc đỏ Navaya bị phá

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên tóc đỏ Navaya bị phá, Bốn tên này mặt mũi hốc hác đầy vẻ mệt nhọc như đuổi theo ai đó từ phía Đông lục địa sang Tây đại dương vậy.