Xoăn mang thai, chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Xoăn mang thai, chết tiệt, Đột nhiên Độc Hành khựng lại rồi nhảy lùi về sau, vừa kịp lúc một quả cầu băng hỏa hiện ra và nổ tung.