Đại học con gà mái khốn kiếp bọn chó trên sàn nhà

तस्वीर का शीर्षक ,

Đại học con gà mái khốn kiếp bọn chó trên sàn nhà, Đột nhiên, Tần Phỉ Vũ hai mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, nói ra những lời này.