Vớ Ny-Lông Vớ Chân Vắt Sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ Ny-Lông Vớ Chân Vắt Sữa, Em thắc mắc sao có 2 cái gối, 2 cái mền thì nói đó là thằng bạn cùng phòng ổng ở chung nên có 2 cái.