Mặt Ngồi làm hỏng Mặt ở Sô Bóng-Sac bóp cổ Mf ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặt Ngồi làm hỏng Mặt ở Sô Bóng-Sac bóp cổ Mf ..., Vì trên đời này không có một ma tu nào có thể xuất ra hỏa cầu thiêu đốt thi thể.