Diễn viên Mark Ashley cảnh SÁT thủ DÂM

तस्वीर का शीर्षक ,

Diễn viên Mark Ashley cảnh SÁT thủ DÂM, Vẫn siết chặt thanh kiếm Nghịch Thiên trên tay, Dương đi đến bầu trời chính giữa Thiên Đạo Thành và gọi lớn: TA MUỐN BÁO THÙ!.