PHỤ Nikki và ngân hàng tinh trùng khuôn mặt TINH GooGirls Người

chú thích hình ảnh,

PHỤ Nikki và ngân hàng tinh trùng khuôn mặt TINH GooGirls Người, Hắn như một con thú điên rút kiếm của một tên thuộc hạ chặt chém bốn cây trụ của mái đình như điên loạn làm tất cả mọi người hoảng sợ tránh đi thật xa.