Nhỏ, da đen có một dương vật lớn

chú thích hình ảnh,

Nhỏ, da đen có một dương vật lớn, Khánh Phương nhận ra từ sau bữa ăn trưa cơ thể mình dường như rất nhiều năng lượng.