Brazil

तस्वीर का शीर्षक ,

Brazil, Dương cầm nhón vào sợi dây lưng đưa lên trước mặt, chiếc xì líp màu tím nhạt đong đưa trên hai ngón tay được mang đến cửa toilet.