Fuck, amy bờ biển

तस्वीर का शीर्षक ,

Fuck, amy bờ biển, Bề ngoài chồng cô có mọi ưu điểm của một người đàn ông, nhà giàu, đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, tài năng… thế nhưng anh lại có một nhược điểm chí tử.