Nóng Mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Mông, Nghe tiếng hét kinh hoàng của Thy Thy bốn đứa Hội Đạt Bình Hào giật mình ngoay ngoắt lại.