Đen cầu nho nhỏ bằng da Trắng các cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen cầu nho nhỏ bằng da Trắng các cô Gái, Nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, dòng sông Hồng ngày thường trôi nhẹ nhàng giờ đột nhiên cuộn trào mãnh liệt.