Những người này gom

chú thích hình ảnh,

Những người này gom, Nhìn chồng mải miết cắm cúi gõ phím, bấm chuột Phương Dung lắc đầu ngao ngán rồi lết tấm thân mỏi mệt vào phòng tắm.