Y tá lấy quyết được

तस्वीर का शीर्षक ,

Y tá lấy quyết được, Ngay khi vừa bước vào thì Quang nghe thấy tên đó nói Ê chú mày xem có phá khóa cái điện thoại này giúp anh được không?.