Tôi 4 & Cuối cùng tuyến tiền liệt vắt sữa - oddball1796

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi 4 & Cuối cùng tuyến tiền liệt vắt sữa - oddball1796, Cả người hắn tỏa ra sáu loại màu sắc gồm trắng, vàng, lục, lam, đỏ, đen cùng một khoảng không màu.