Nhanh Tình Dục Mút Sistah

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhanh Tình Dục Mút Sistah, Tất nhiên hắn sẽ không mang về giao nộp cho Ma Quân, hắn muốn tự mình chiếm lấy, kế thừa tinh hoa của người sáng lập Ma đạo, cũng là cơ hội giúp hắn trả thù.