Bốn con, bốn, tên khốn, tám, cánh tay, và không thể có đủ

तस्वीर का शीर्षक ,

Bốn con, bốn, tên khốn, tám, cánh tay, và không thể có đủ, Đúng rồi nếu bác có yêu cầu con chụp tấm ảnh ở tư thế nào thì cứ nói, nhưng hiện tại con chỉ cho bác xem ngực mình thôi nhé.