POV Chân Ưu Chân Tín

तस्वीर का शीर्षक ,

POV Chân Ưu Chân Tín, Cũng trong một tháng này gia đình ông Hưng đã bán căn nhà cũ mà chuyển đi chỗ khác ở, gia đình ông muốn dọn đi chỗ khác để bắt đầu xây dựng một gia đình hạnh phúc mới.