Les fingering của họ ... ... chó chết và tribbing

chú thích hình ảnh,

Les fingering của họ ... ... chó chết và tribbing, Mẹ kiếp! Quang chửi một tiếng tỏ vẻ bất lực, sau đó châm điếu thuốc, cậu rít một hơi thật sâu, thật dài để làn khói xám ngập trong lá phổi.