Sheridan Thổi Hai Cocks

तस्वीर का शीर्षक ,

Sheridan Thổi Hai Cocks, Bằng chứng là dù sống trong sự kìm kẹp, xét nét, soi mói kỹ càng của cả cha vợ và vợ mấy chục năm nay nhưng lão vẫn thoải mái sân sau cụp lạc với không ít bồ nhí.