Nữ đã hôn và sờ mó

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ đã hôn và sờ mó, Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Tần Phỉ Tuyết có chút băn khoăn, há miệng muốn nói, nhưng một câu cũng không nói ra.