Ả-rập, bắn Tên

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, bắn Tên, Nga vẫn đang lim dim đợi ngấm nước chanh dã rượu chợt nhận thấy có luồng gió thổi phù phù vào đùi.