Chặt cô gái Tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Chặt cô gái Tóc vàng, Nhi đã xài cặc Hùng bao lâu nay rồi lại có dịp kiểm chứng của cha chồng, kết hợp hai thực tế đó Nhi tin là Dương cũng không hề kém cạnh.