2 người tóc vàng mà chết tiệt với một gã ở cởi ra xem

तस्वीर का शीर्षक ,

2 người tóc vàng mà chết tiệt với một gã ở cởi ra xem, Sao em có thể nghĩ ra cái trò tục tĩu như thế được chứ? Nước lồn cô ngọt quá, béo quá.