Á, dick

chú thích hình ảnh,

Á, dick, Độc Hành có linh lực hệ Ám không phải bí mật gì, nhưng hắn gần như không bao giờ dùng đến, trừ trận đấu bất phân thắng bại với Ngân Hà trước đây.