Nửa, Jo Garcia

chú thích hình ảnh,

Nửa, Jo Garcia, Xác người la liệt đổ gục trong vũng máu… Người bên trong tòa nhà vẫn tiếp tục ùn ùn túa ra lao vào vòng tròn đầy xác người chồng chất như một cái máy xay thịt.