Có sừng Trẻ gái chắc xuất tinh Khó Richard Nailder là BWC

chú thích hình ảnh,

Có sừng Trẻ gái chắc xuất tinh Khó Richard Nailder là BWC, Chốt cửa sụp vào lỗ khóa cạch một tiếng gãy gọn nhưng rất nổi bật giữa không gian lặng như tờ.