Mặc áo ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặc áo ngực, Lấy ra chiếc hộp bảo bối của mình, con bé mở nắp cầm miếng ngọc bội ra ngắm nghía.