Tóc quăn phụ nữ da ngăm lột với đồ lót

chú thích hình ảnh,

Tóc quăn phụ nữ da ngăm lột với đồ lót, Vậy tại sao trong ký ức nàng xuất hiện một khoảng trống tối đen không lưu lại bất kỳ hình ảnh gì.