Người Á Rập Các Con Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Người Á Rập Các Con Chó, Tất nhiên hắn sẽ không mang về giao nộp cho Ma Quân, hắn muốn tự mình chiếm lấy, kế thừa tinh hoa của người sáng lập Ma đạo, cũng là cơ hội giúp hắn trả thù.