Sexy nhất chân thờ phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Sexy nhất chân thờ phượng, Trong khi đó, Hoàng khi còn sống có chiều cao 1,8m, nặng 74kg, còn Minh là 1,75m, nặng 65kg, Hải là 1,72m, nặng 62kg.