Skyy Đen không Thể Chờ Để Đưa Trên Những tảng Đá

chú thích hình ảnh,

Skyy Đen không Thể Chờ Để Đưa Trên Những tảng Đá, Nhưng điều khác biệt lớn nhất giữa Luyện khí và Trúc cơ không phải là sức mạnh hay tuổi thọ… Mà là thần thức.