Mặt Ngồi Smother trong Leotard và quần bó Vanessa Vixon

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặt Ngồi Smother trong Leotard và quần bó Vanessa Vixon, Là thanh kiếm ở trong phòng cha? Nó nó… Con nghĩ rằng… phi kiếm phải rất… Rất quý đúng không? Ông cười tủm tỉm tiếp lời Hoài Nam.