Tiểu cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu cảnh sát, Bên dưới bến đám nhân viên vệ sinh, đại diện công ty bảo hiểm đang bị hai tên vệ sĩ Minh Tú ngăn lại cãi nhau om sòm.