Interracial Cougar, Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Interracial Cougar, Chết Tiệt, Và một điều quan trọng nữa, ông không được nhắc tới Hoàng Phong trong các cuộc nói chuyện giữa ông và tôi hay với bất cứ ai trong Hoàng Gia.