Trả tiền đây 8 tháng trước đây quân đội, 40 đô 4 này thống

तस्वीर का शीर्षक ,

Trả tiền đây 8 tháng trước đây quân đội, 40 đô 4 này thống, Phải moi ở lớp dưới cùng mới thấy, chà giấu kỹ ghê chưa nhưng rốt cuộc bắt quả tang lần nữa rồi nhé.