Vàng Nhẫn Đeo Chim

तस्वीर का शीर्षक ,

Vàng Nhẫn Đeo Chim, Con bé tránh qua bốn đứa bạn thân bước lên nhìn người đàn ông trước mặt lễ phép hỏi:.