LADYBOY - Đỏ thủ dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

LADYBOY - Đỏ thủ dâm, Còn lại ở nơi này chỉ hơn hai trăm người không kịp thoát đi… Hai trăm kẻ từng hung hãn giết chóc giờ lại co ro sợ hãi trước sát khí hừng hực của Khánh Phương.