QUÂN ĐỘI GÃ MẶC ĐỒNG PHỤC NÀY ĐẾN TỪ CĂN CỨ

तस्वीर का शीर्षक ,

QUÂN ĐỘI GÃ MẶC ĐỒNG PHỤC NÀY ĐẾN TỪ CĂN CỨ, Nga thừa biết cái nhóm quỷ quái đang trông chờ thời khắc đó, nàng không vội ngồi xuống mà đứng đó lưỡng lự.