Ave N15

chú thích hình ảnh,

Ave N15, Nơi cánh tay xuyên qua, không gian giống như tờ giấy bị đâm thủng, tạo thành một lỗ toạc u ám đến đáng sợ.