Tóc vàng, Đi Xuống đi, Trước khi Nó trải dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, Đi Xuống đi, Trước khi Nó trải dài, Vậy mà đám bạn già lẩm cẩm này lại quên thứ quan trọng nhất là rượu, thế là ông phải lọ mọ cầm chai rượu chạy đi qua nhà bà Chín Rượu mua về.