Bà già, trẻ, 2 và đồ,

chú thích hình ảnh,

Bà già, trẻ, 2 và đồ,, Ha ha… Em sẽ quen thôi… Hoài Nam cười ha hả, bước đến vỗ vỗ lưng cho Khánh Phương.