Đám người tắm đây, người phụ nữ da ngăm dâm đãng với vàng của chúng nước

chú thích hình ảnh,

Đám người tắm đây, người phụ nữ da ngăm dâm đãng với vàng của chúng nước, Hắn cố gắng giơ cánh tay đang chuyển đen của mình lên, ánh mắt van nài nhìn đồng bạn.